Elsa Beskows sagoverkstad - Blomsterfesten

Blomsterfesten erbjuder en kul, inspirerande och lärorik miljö för barn i åldrarna 2-8 år. Syftet är att barnen ska jobba med sin språkutveckling, bild och form samt eget berättande genom interaktiva upplevelser i en naturskön Elsa Beskow miljö. Vi vänder oss i första hand till skola, förskola, familjedaghem och särskolor, men tar självklart emot även enskilda barngrupper efter önskemål. 

Idén med Blomsterfesten
"Det var när morfar läste…”

På frågan om vad som varit bäst under sommarlovet svarade ett barn just så. Trots tillgången på digitala leksaker och ett stort utbud av sysselsättningar av alla de slag så är det mänskliga mötet, lyssnandet, samspelet, utbytet och dialogen av oslagbart värde för både barn och vuxna. I det direkta mötet finner alla människor och i synnerhet barn glädje, trygghet och lärande. Blomsterfesten – Elsa Beskows sagoverkstad, har kommit till för att vara ett forum för just detta.  

Handikappvänlighet
Lokalen är belägen i bottenplanet och exempelvis rullstol går lätt att köra in. Tre av Beskowrummen och sagoplatsen ligger i Gatuplanet. Tyvärr finns det ingen ramp upp till det lilla Tomteborummet.

Faciliteter och säkerhet
Cafeteria finns i Birkagårdens entréhall (ej öppet helger) Blomsterfesten - Elsa Beskows sagoverkstad, rymmer ca trettio personer och har fyra utgångar varav tre i gatuplanet. Lokalen är utrustad med brandlarm samt brandsläckare. Trapporna är utrustade med halkskydd. Toalett finns i lokalens gatuplan.

Trailor

Blomsterfesten from Birkagården on Vimeo.