Birkagårdens förskolor

Birkagården var pionjärer inom barnomsorgen. Redan 1913 öppnade Kindergarten i Birkagårdens regi, första året var det 35 barn från det fattiga Birkastan som togs emot. Idag driver vi fyra förskolor med totalt 160 barn.

Några punkter som utgör grundpelarna i vår verksamhet:

  • Läroplanen ligger till grund för vårt pedagogiska arbete.
  • För att stärka barnen empatiska förmåga jobbar vi med olika material t.ex. kompiskort. Upplägget varierar på olika förskolor/avdelningar. 
  • Barnen är ute varje dag och de ska få leka i obanad terräng en gång i veckan.
  • Vår målsättning är att ge barnen trygghet, vänskap och kontuitet.
  • Det är viktigt att barnen ska känna sig bekräftade och ha roligt. 


För att söka till Birkagårdens förkolor, vänligen läs mer under Kö och ansökan. Där hittar du även ansökningsblankett. 

Telefonnummer till Birkagårdens förskolor
Birkagårdens förskola 74:an 
08 - 525 230 20

Birkagårdens förskola Matteus
08 - 525 230 30

Birkagårdens förskola Karlavagnen 
08 - 525 230 40

Birkagårdens förskola Sol-Ägget
08 - 525 230 35