Kontakt

Växel 08 525 230 00
E-post info@birkagarden.se

Adress Karlbergsvägen 86B,
113 35 Stockholm

Birkagårdens styrelse
Christina Bellander (ordf.)
Kerstin Malmberg
Anders Syrén
Swante Holm
Anders Medin

 

 

 

Bankgiro 5437-8963

Organisationsnr 802000-3532