Om Birkagården

Birkagårdens historia började som ett läserum på Rörstrandsgatan 1912 i det då fattiga Birkastan. 2012 firades 100 år med ett jubelium. 

Birkagården är Sveriges första hemgård med ursprung från den engelska settlementsrörelsen. Natanael Beskow och Ebba Pauli startade Birkagården för att fylla ett socialt och kulturellt behov i samhället. Huvudsyftet uttrycktes av Natanael Beskow: "Birkagården vill bereda människor från olika arbetsområden och samhällslager tillfälle att mötas som likar och dela med sig till varandra av sin livserfarenhet". Verksamheten har förändrats under åren och speglar på många sätt även samhällsutvecklingen.

Birkagården drivs som en stiftelse och är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi driver fyra förskolor, ett fritidshem för årskurs 4 – 6, sommarkollo på Vätö, kurser för barn och vuxna/senior, Elsa Beskows Sagoverkstad samt hyr ut lokaler.

Till 100 års jubeliumet under 2012 togs en skrift fram. Här kan du läsa ett smakprov. Boken finns att köpa på Birkagården för 50 kr. Vi kan även skicka skriften till dig till, då tillkommer kostnaden för porto. Beställ ditt exemplar genom att skicka ett mejl till info@birkagarden.se