Storfritids

Storfritids är en unik fritidsklubb för barn i klasserna 4-6, som drivs av Stiftelsen Birkagården. Personalstyrkan består av fem personer och varje dag besöks Storfritids av ungefär 60-80 barn.

Aktiviteter
Vi har en mängd aktiviteter utspridda över veckan. Barnen har tillgång till:

- Pingis
- Keramik
- Snickeri
- Bollsporter & lekar i vår samlingssal
- Bild & form
- Pyssel
- Impro-teater
- Dator- Wiispel
- Bordsspel
- Fotbollsspel
- Replokal med instrument
- Utflykter

Inga av våra aktiviteter är obligatoriska, men vi strävar efter att på olika sätt locka barnen att delta i någon av dem. Ett undantag är tisdagar som är vår fasta utedag, då vi går till Täppan, som är Karlbergsskolans gård. Dit kan barnen även gå själva andra dagar om de säger till en personal innan. Vissa fredagar går vi till Vasaparken och grillar korv och har aktiviteter beroende på årstid.

Under loven har vi i regel ett mindre antal barn och kan hitta på andra aktiviteter än de vanliga, till exempel bowling, museum, teater eller bad.

Vi hoppas att era barn och ni föräldrar ska trivas med oss och vi ser fram emot att lära känna er!

Varför söka fritids utanför skolan?
• Allt fokus ligger på fritidsverksamheten.
• Många engagerade vuxna, som har möjlighet att se varje enskilt barn.
• Stora och ändamålsenliga lokaler, anpassade för fritidsverksamhet.
• Miljöombyte. Det är skönt att byta miljö efter skolan.
• En mängd olika aktiviteter att välja mellan.
• Möjlighet att träffa nya kompisar från andra närbelägna skolor.
• Varierat och ofta lite "matigare" mellanmål.
• Skärgårdsvistelse under vissa skollov.