Ung

Ungdomsverksamhet på Birkagården är till för dig som är mellan 12-25 år.

Ungdomsverksamheten har länge varit en del av Birkagården och vårt mål är att den ska vara tillgänglig så länge det finns en erfterfrågan. Vi har valt att satsa på en form av verksamhet som inte efterliknar den traditionell ungdomsgården med   t ex fasta öppettider och förutbestämda aktiviteter. Vi vill erbjuda ungdomarna något som vi tror ligger mer i tiden. Verksamheten bygger på begreppet ”Empowerment”. Det innebär i det stora hela att verksamheten skapas av ungdomarna själva. Ungdomarna ska kunna påverka sin egen fritid och initiera till aktiviteter som dem är intresserade utav! 

Det finns utrymme för fler aktiviteter så om du har någon idé, hör av dig!

Vi ses!

Oskar Norberg, ansvarig ungdomsverksamheten