top of page
Måleri

BIRKAGÅRDENS FÖRSKOLOR

Stiftelsen Birkagården driver idag fyra förskolor med totalt 10 avdelningar. Organisationen är pionjärer inom barnomsorg, redan 1913 öppnades Kindergarden och  första året var det 35 barn från det då fattiga området Birkastan som togs emot. 

 

Vi arbetar enligt en förskolepedagogik där leken och lärandet är centralt. För oss är det viktigt att varje barn känner sig trygg på förskolan. En förutsättning för utveckling och lärande är en bra dialog med föräldrar – du är expert på ditt barn.

 

Birkagårdens förskolor arbetar enligt Läroplan för förskola, Lpfö18, där utbildningen ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

För oss är det viktigt att:

  • varje barn ska känna sig trygg på förskolan,

  • ha en bra dialog med föräldrar – du är expert på ditt barn

  • varje barn bemöts utifrån sitt unika behov och sina förmågor

  • vår undervisning är utmanande, utvecklande, kreativ och rolig där barns erfarenheter och nyfikenhet bidrar till en progression

  • leken är en metod i vår undervisning

  • uppmuntra alla barn till en självständighet för att stärka självkänslan

  • lära alla barn om integritet, samtycke och rätten till sin egen kropp och medvetandegöra alla barn om sina rättigheter och skyldigheter enligt Barnkonventionen.

För att söka till Birkagårdens förskolor, vänligen läs mer under ansökan & köregler. 

KALENDARIUM HT 24

Augusti

13/8 APT – 74:an - förskolan stänger 15.30 (Utb för personal HLR, 1:a hjälpen)

14/8 APT – Karlavagnen - förskolan stänger 15.30 (Utb för personal HLR, 1:a hjälpen)

15/8 APT – Solägget och Matteus-förskolan stänger 15.30 (Utb för personal HLR, 1:a hjälpen)

 

19/8 Studiedag – Förskolan stängd

 

September

9/9 APT – Solägget och Matteus-förskolan stänger 15.30

11/9 APT – 74:an - förskolan stänger 15.30

12/9 APT – Karlavagnen - förskolan stänger 15.30

 

Oktober

7/10 APT – Karlavagnen - förskolan stänger 15.30

8/10 APT – Solägget och Matteus-förskolan stänger 15.30

10/10 APT – 74:an - förskolan stänger 15.30

 

November

11/11 APT – 74:an - förskolan stänger 15.30

12/11 APT – Karlavagnen - förskolan stänger 15.30

13/11 APT – Solägget och Matteus - förskolan stänger 15.30

 

December

5/12 APT – 74:an, Karlavagnen, Solägget, Matteus - förskolan stänger 15.30

VÅRA FÖRSKOLOR

SOLÄGGET

Birkagatan 16

Solägget startades av Birkagården 2009. Förskolan har en fin innergård. Maten levereras från Matteus kök. Vi strävar efter att i största möjliga mån servera ekologiska måltider.  Avdelningarna har 17-18 barn i åldrarna 1-6 år. Där arbetar 3-4 förskollärare/barnskötare. Avdelningarna har åldersindelade barngrupper, 1-3 år och 3-6.

74:AN

Karlbergsvägen 74

74: an är Birkagårdens ursprungliga förskola sedan 1913 och har legat på flera olika adresser. Förskolan har en egen gård och ett eget kök där Marie serverar hemlagad mat. Vi strävar efter att i största möjliga mån servera ekologiska måltider. Avdelningarna har 17-18 barn i åldrarna 1-6 år. Där arbetar 3-4 förskollärare/barnskötare.

MATTEUS

Karlbergsvägen 80

Matteus tillhörde ursprungligen Centralföreningen men togs över av Birkagården 1994. Förskolan har en egen gård. Förskolan har eget kök med hemlagad mat. Vi strävar efter att i största möjliga mån servera ekologiska måltider. Avdelningen Lingon har 21 barn i åldrarna 3-5 år och Blåbär har 15 barn i åldrarna 1-4 år.

KARLAVAGNEN

Tomtebogatan 45-47

Karlavagnen startade 1981 som en kommunal förskola, togs över av Birkagården 1997. Förskolan har en egen innergård och eget kök med hemlagad mat.  Avdelningarna Castor och Gemini har barn i åldrarna 1-4 år och Pollux har barn i åldrarna 3-5 år.

Image by BBC Creative
Image by charlesdeluvio

KONTAKT

REKTOR TINA BJÖRK

E-post: tina.bjork@birkagarden.se

Telefon:​ 08 525 230 15

BITRÄDANDE REKTOR PASI PALMGREN

SOLÄGGET

 Telefon 0738 848 766

KARLAVAGNEN

AVDELNINGAR 

Castor: 0738 848 769
Gemeni:
0738 848 770

Pollux: 0738 848 771

Köket: 0738 848 760

74:AN

AVDELNINGAR

Nyckelpigan: 0738 848 756
Humlan: 0738 848 757
Fjärilen: 0738 848 758
Myran: 0738 848 759

Köket: 08-525 230 25

MATTEUS

AVDELNINGAR 

Lingon: 0738 848 763
Blåbär: 0738 848 764

Köket: 0738 848 765

 

KÖREGLER
  • Syskon har förtur.

  • Resten av platserna fördelas utifrån kön.

Vi har flest platser att erbjuda i augusti då våra äldsta barn går över till 6-årsverksamheten. I augusti fyller vi alla platser på förskolorna. Övrig tid på året erbjuder vi i mån av plats.

ANSÖKAN

Du ansöker samt säger upp din förskoleplats via Stockholms stads webbportal "Min barnomsorg". Du har en månads uppsägningstid när du säger upp din plats. 

Birkagårdens förskolor är fristående. Det är endast kommunala förskolor som har möjlighet att erbjuda platsgaranti.

Mer information om hur du ansöker finns på www.stockholm.se/forskola
Ni kan även ringa stadens kontaktcenter, för frågor om kösystemet, på telefon 08-508 00 508

AVGIFTER

Du ska betala en avgift varje månad när ditt barn går i förskolan. Din avgift räknas ut utifrån vilken inkomst ditt hushåll har, hur många barn som bor i ditt hushåll och om ditt barn går heltid eller deltid.

Avgiften gäller från första inskolningsdagen och betalas den sista dagen i varje månad. Du betalar avgift även när ditt barn är ledigt, till exempel under sommaren. Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden. 

Läs mer om avgifter här: https://forskola.stockholm/avgifter

KLAGOMÅL

​I första hand ska pedagogerna på berörd förskola kontaktas och den eventuella bristen påpekas. Om problemet inte löses på plats ska rektor ta över ärendet. Om problemet ändå kvarstår ska huvudmannen kontaktas.

BLANKETTER
bottom of page