top of page

KURSVILLKOR

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För att underlätta vår administration IT-behandlar vi dina personuppgifter. Informationen kommer inte, utöver vad som framgår nedan, att användas av andra än Stiftelsen Birkagården. Vänligen meddela oss skriftligen om du motsätter dig sådan användning av dina personuppgifter.

De personuppgifter vi registrerar är namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och kursdeltagande. 
Birkagårdens kursverksamhet bedrivs till viss del i samarbete med ABF Stockholm. Stiftelsen Birkagården måste meddela kursdeltagarnas uppgifter till ABF. Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp ABF:s verksamhet. Alla studieförbund är ålagda att rapportera in deltagande med personnummer till Folkbildningsrådet. Detta ligger avkodat som underlag för statsbidragen.

Registret är också till för att kallelser och fakturering till deltagarna ska kunna ske effektivt. Registret förs också för att vi ska kunna informera gamla och nya deltagare om pågående och kommande kurser, event på Birkagården och nyheter. ​

 

KURSSTART

​Kursstart sker vanligen kring vecka 6 (vårtermin) och vecka 38 (hösttermin).

​BETALNING OCH INFORMATION
​Kursen betalar du i samband med att du fyller i bokningsformuläret. Kallelse med uppgift om startdag och lokal kommer cirka en vecka före kursstart. Kurserna hålls till största delen på Karlbergsvägen 86 B. En studietimme är, om inget annat anges, 45 minuter.

KÖPVILLKOR OCH ÅNGERRÄTT
Bekräftelse kommer att skickas till dig via mail från Birkagården när du anmält dig till en kurs. Om anmälan återtas tidigare än två veckor innan kursstart återbetalas hela kursavgiften.

Förlorad studietid beroende på sjukdom eller annat förhinder kan inte tas igen i efterhand och reducerar inte kursavgiften.

Om alltför få anmäler sig till en kurs kan startdagen försenas eller kursen helt ställas in. Vid det senare fallet återbetalas hela kursavgiften.

Vid frågor välkommen att kontakta kurs- och lokalansvarig Malou Holm, malou.holm@birkagarden.se.

bottom of page