top of page

KURSER

Uppfyll dina drömmar, gå en kurs på Birkagården och lär dig någonting nytt! Lär dig måla, börja dansa, spela dragspel eller klä om den gamla fåtöljen. Birkagården erbjuder en mängd kurser öppna för alla åldrar och specifika kurser riktade till barn, unga och föräldralediga. Kurserna är på dag- och kvällstid och i vissa fall även under en helg. 

​Har du en idé om en ny kurs? Hör av dig!

KURSVILLKOR

KURSVILLKOR OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För att underlätta vår administration behandlar vi dina personuppgifter. Informationen kommer inte, utöver vad som framgår nedan, att användas av andra än Stiftelsen Birkagården. Vänligen meddela oss skriftligen om du motsätter dig sådan användning av dina personuppgifter.

De personuppgifter vi registrerar är namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och kursdeltagande. 
Birkagårdens kursverksamhet bedrivs till viss del i samarbete med ABF Stockholm. Stiftelsen Birkagården måste meddela kursdeltagarnas uppgifter till ABF. Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp ABF:s verksamhet. Alla studieförbund är ålagda att rapportera in deltagande med personnummer till Folkbildningsrådet. Detta ligger avkodat som underlag för statsbidragen.

Registret är också till för att kallelser och fakturering till deltagarna ska kunna ske effektivt. Registret förs också för att vi ska kunna informera gamla och nya deltagare om pågående och kommande kurser, event på Birkagården och nyheter. ​


 

KÖPVILKOR OCH ÅNGERRÄTT


Bekräftelse kommer att skickas till dig via mail från Birkagården när du anmält dig till en kurs och betalat kursavgiften. Om anmälan återtas tidigare än två veckor innan kursstart återbetalas hela kursavgiften.

Förlorad studietid beroende på sjukdom eller annat förhinder kan inte tas igen i efterhand och reducerar inte kursavgiften.

Om alltför få anmäler sig till en kurs kan startdagen försenas eller kursen helt ställas in. Vid det senare fallet återbetalas hela kursavgiften. Vid frågor välkommen att kontakta kursansvarig Malou Holm.

KURSSTART

 

​Kursstart sker vanligen kring vecka 6 (vårtermin) och vecka 38 (hösttermin).


​BETALNING OCH INFORMATION

Kursen betalar du i samband med att du fyller i bokningsformuläret. Kallelse med uppgift om startdag och lokal kommer cirka en vecka före kursstart. Kurserna hålls till största delen på Karlbergsvägen 86 B. En studietimme är, om inget annat anges, 45 minuter.

bottom of page